Sema

Mevlevilik deyince ilk akla gelen Sema’dır. Sema, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur.

Sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder. Sema eden canlara Semazen veya derwis denilmiştir.

Gökkuşağı Sanat Merkezi bu önemli ritueli Avrupa’da yaşayan Türklere ve yabancılara buluşturmanın gayreti içerisinde olmayada devam etmektedir. Basta Hollanda olmak uzere Belcika, Almanya, Fransa gibi ulkelerde sema gosterileri sunmaktayiz.
Hollandali misafirlerin oldugu programlarda Hollandaca anlatimlar ve kisa bilgiler verilmektedir.

Scroll naar boven